Děkuji Vám za Vaši aktivitu. Ve světě, kde se lež bere jako něco normálního, jsem dlouho žila za komunistické totality, a nechci v něm žít nadále. Je to ponižující, zbavuje nás to lidské a občanské důstojnosti. Proto si vážím každého, i toho nejmenšího činu občana, který se postaví proti lži a řekne: Císař je nahý! Nebo Stydím se za svého premiéra a za svého prezidenta! Věřím, že aktivní občanská společnost, tedy lidé, pro něž je dražší svoboda než materiální výhody, budou nadále důsledně bojovat proti uchvatitelům českého státu. Nedejme se!

Zdravím, Olga Sommerová